نرم افزارهای مجازی

برای باز کردن منبع روی https://lms.zand.ac.ir/upload/cdn/Software-Majazi/AdobeConnectAdd-in.zip کلیک کنید.