Site announcements

دروس بدون محتوا

از Admin User در

دانشجویان محترم

در صورتی که در درس شما محتوایی قرار داده نشده است، از طریق همین سامانه یا سامانه آموزشی به استاد خود پیام دهید
در صورت عدم پاسخ استاد، از طریق همین سامانه به مدیر گروه خود پیام ارسال فرمایید