Site announcements

دروس بدون محتوا

دروس بدون محتوا

by Admin User -
Number of replies: 0

دانشجویان محترم

در صورتی که در درس شما محتوایی قرار داده نشده است، از طریق همین سامانه یا سامانه آموزشی به استاد خود پیام دهید
در صورت عدم پاسخ استاد، از طریق همین سامانه به مدیر گروه خود پیام ارسال فرمایید